ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ดร.ไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีนายชอบ  สมภาค  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานที่ถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทนอดกลั้น มีความรักความสามัคคี รู้จัดช่วยเหลือผู้อื่นและการบำเพ็ญประโยชน์

About admin